Hotărâri ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 66
1
2
3
4
Inainte
AnNrFisierData
2022 1 Privind adoptarea bugetului general an 2022 31.01.2022
2022 2 Privind aprobarea pentru an 2022 a planului de actiuni de interes local in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare a Legii nr.413/2001,privind venitul minim garantat 31.01.2022
2022 2 Plan de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022,Anexa la hcl 2/31.01.2022 31.01.2022
2022 3 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru sem.1 si 2 al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru efiencientizarea acestei activitati 31.01.2022
2022 3 anexa 1 hcl adaseni nr.2 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru sem. 1si 2 al anului 2022 si stabilirea masurilor, pentru efiencietizarea acestei activitati 31.01.2022
2022 3 anexa 2 hcl 2,Raport program de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Adaseni 31.01.2022
2022 4 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii :Construire garaj pentru utilaje 31.01.2022
2022 5 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul de investitii :Iimprejmuire cimitir sat Adaseni 31.01.2022
2022 6 Privind aprobarea proiectului organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stst din comuna Adaseni pentru anul scolar 2022-2023 31.01.2022
2022 17 Hotărâre privind APROBAREA ACORDULUI DE DE ASOCIERE ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN COMUN A PROIECTULUI DE INVESTIȚIE „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Manoleasa, Avrămeni si Adășeni din județul Botoșani”; 23.05.2022
2022 18 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție: “INFIINTARE RETEA DE GAZE NATURALE IN COMUNELE MANOLEASA, AVRĂMENI ADĂȘENI ȘI VLĂSINEȘTI, JUDETUL BOTOȘANI 23.05.2022
2022 19 Hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 23.05.2022
2022 13 Privind aprobarea cuantumului anual al resurselor financiare alocate de la bugetul local destinat constituirii veniturilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară-Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus 23.05.2022
2022 15 Hotărâre privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni proprietatea Comunei Adășeni, Județul Botoșani 24.05. 2022
2022 21 Privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Comunei Adășeni, Județul Botoșani 5.07.2022
2022 20 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții, persoane fizice, vor presta activități în folosul comunității 5.07.2022
2022 25 Privind aprobarea Regulamentuluipentru înregistrarea, evidența șiradierea vehiculelor, la nivelul Comunei Adășeni, Județul Botoșani, care nu se supun înmatriculării 03.10.2022
2022 26 Aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2022 03.10.2022
2022 27 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn registrul agricol pentru semestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 03.10.2022
2022 28 Aprobarea modificării structurii organizatorice a Statului de funcții și Organigramei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Adășeni, Județul Botoșani 03.10.2022
1
2
3
4
Inainte