Hotărâri ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 127
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2024 1 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim de incluziune, pentru anul 2024 31.01.2024
2024 2 Hotărâre privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 31.01.2024
2024 3 Hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2023 sem. II angajați ai Primăriei comunei Adășeni, jud. Botoșani 31.01.2024
2024 4 Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Adășeni, pentru anul școlar 31.01.2024
2024 5 Hotărâre privind solicitarea către Consiliul Județean Botoșani, a aprobării trecerii din domeniul public al Județului Botoșani, în domeniul public al comunei Adășeni , a unui imobil-teren situat pe raza administrativ - teritorială a Comunei Adășeni 31.01.2024
2024 6 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Adășeni” pe anul 2024 31.01.2024
2024 7 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni de actvitate a Consiliului local Adășeni 31.01.2024
2024 8 Hotarâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 31.01.2024
2024 9 Hotărâre privind revocarea Hotarârii nr. 48/19.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adășeni , județul Botoșani ,începând cu 1 ianuarie 2024 31.01.2024
2024 10 Hotărâre privind stabilirea coeficientului /salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adășeni 31.01.2024
2024 11 Hotărâre privind indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2025, la nivelul Comunei Adășeni, Județul Botoșani 13.02.2024
2024 14 Hotarâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2024 22.04.2024
2024 15 Hotărâre privind aprobarea întocmirii de acte adiționale la contractele de închiriere pășuni încheiate de Comuna Adășeni 22.04.2024
2024 16 Hotărâre privind declararea lunii aprilie 2024 ca “Luna Curățeniei”; 22.04.2024
2024 17 Hotărâre privind aprobarea Raportului privind starea economică , socială și de mediu a comunei Adășeni , județul Botoșani pentru anul 2023 22.04.2024
2024 18 Hotărâre privind acordul Consiliului Local al comunei Adaseni pentru modernizarea, reabilitarea, accesul si mentinerea in stare de folosinta a drumurilor necesare construirii si administrarii unui parc eolian de catre SC Mitoc Partners S.R.L. si privind instituirea asupra drumurilor a unei servituti de de acces in orice mod precum si a unei servituti de trecere, construire sau modernizare a cablurilor necesare racordarii si functionarii parcului eolian ce va fi construit si administrat de catre SC Mitoc Partners S.R.L. 22.04.2024
2024 19 Hotărâre privind aprobarea închirierii suprafețelor de pășune disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei Adășeni 22.04.2024
2023 1 Hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Adășeni pe anul 2022 20.02.2023
2023 2 Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2023 20.02.2023
2023 3 Hotărâre privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 20.02.2023
1
2
3
4
5
6
7
Inainte