Proiecte ale Consiliului Local


Afisari | 1-10 din total: 10
1
Nr.Nume ProiectFisierAn
42 Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici și utilizatorii noncasnici din UAT Adășeni pe anul 2024 2023
40 privind aprobarea planului de măsuri pentru perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024 2023
41 Privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Adășeni 2023
13 aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în comuna Adășeni, județul Botoșani 2023
12 privind indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024, la nivelul Comunei Adășeni, Județul Botoșani 2023
8 privind aprobarea „Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Adășeni” pe anul 2023 2023
7 Privind acordarea unor facilități personalului angajat în cadrul U.A.T. Comuna Adășeni 2023
25 Proiect de privind aprobarea proiectului Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul comunei Adășeni, care nu se supun înmatriculării, în vederea obținerii avizului Direcției regim permis 2022
20 REGULAMENT privind prestarea de către contravenienți a activităților în folosul comunității 2022
20 Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții, persoane fizice, vor presta activități în folosul comunității 2022
1