Transparenta decizionala                                                                                                          PERSOANA RESPONSABILĂ CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

             
Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public este dl. Cîrlan Florin, secretar general al comunei, în calitate de responsabil din partea Primăriei Comunei Adășeni cu aplicarea Legii 544/2001 și gestionarea informațiilor publice primite de la persoane fizice și persoane juridice, instituții publice, ONG-uri și mass-media.


                                                            LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC, PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE, ALTELE DECÂT CELE PUSE LA DISPOZIȚIE DIN OFICIU