Registrul pentru evidenta dispozitiilor primarului

Nr. dispoziție

Data emiterii

Data și numărul comunicării dispoziției către prefect

Titlul dispoziției

1

06.01.2023

25.01.2023/160

Închiderea exercițiului bugetar al Secțiunii de Dezvoltare pe anul 2022

 

2

09.01.2023

25.01.2023/160

 Acordarea unor pachete cu produse alimentare derulate prin P.O.A.D.-lista suplimentară cf. art. 3, alin. 1, lit. c OUG 84/2020 persoane vulnerabile, dizabilități.

 

3

09.01.2023

25.01.2023/160

Recuperarea sumelor încasate necuvenit la ajutor pentru încălzirea locuinței, în cuantum  de 4160 lei.

4

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Corina Aherghelegiței , asistent personal al persoanei cu handicap grav

5

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Irina Ailenei , asistent personal al persoanei cu handicap grav

6

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru domnul Viorel Amatrică , asistent personal al persoanei cu handicap grav

7

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Felicia-Ortansa Buleu , asistent personal al persoanei cu handicap grav

8

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Ionela-Mihaela Cîșlariu , asistent personal al persoanei cu handicap grav

9

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Geta Luncă , asistent personal al persoanei cu handicap grav

10

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Lenuța-Lăcrămioara Luncă , asistent personal al persoanei cu handicap grav

11

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Luminița Rusu , asistent personal al persoanei cu handicap grav

12

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Crina-Ana Timofte , asistent personal al persoanei cu handicap grav

13

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Valentina Ailoae , asistent personal al persoanei cu handicap grav

14

17.01.2023

25.01.2023/160

Încetare drept de ajutor social pentru domnul Gabriel Buliga.

15

17.01.2023

25.01.2023/160

Încetare drept de ajutor social pentru domnul Maricel Negru

16

17.01.2023

25.01.2023/160

Încetare drept de ajutor social pentru domnul Emil Mitric

17

17.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire drept alocație pentru susținerea familiei domnului Florin Beșliu

18

18.01.2023

25.01.2023/160

Constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Adășeni, județul Botoșani

19

19.01.2023

17.02.2023/346

Convocare ședință ordinară Consiliu local

20

19.01.2023

17.02.2023/346

Stabilire drept de ajutor social pentru dl. Valentin Negru

21

19.01.2023

17.02.2023/346

Aprobare ajutor căldură sezon rece 2022-2023 pt. 5 dosare

22

19.01.2023

17.02.2023/346

Aprobare tichete sociale pt. grădiniță , 71 buc., an școlar 2022-2023

23

14.01.2023

14.03.2023/537

Privind menținerea în funcția publică de execuție pe o perioadă de un an, peste vârsta standard de pensionare , a domnului Neculai IURCU

24

17.02.2023

14.03.2023/537

Privind stabilirea dreptului alocației pentru susținerea familiei doamnei Aherghelegiței Claudia-Miruna

25

17.02.2023

14.03.2023/537

Privind stabilirea dreptului alocației pentru susținerea familiei domnului Ursu Ilie-Ioan

26

17.02.2023

14.03.2023/537

Convocare ședință Consiliu local

27

10.03.2023

14.03.2023/537

Privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al

Primarului Comunei Adășeni

 

28

20.03.2023

30.04.2023/772

Stabilire drept alocație susținere familie dl. Aherghelegiță Ilie-Cătălin

29

22.03.2023

30.04.2023/772

Aprobarea Planului de pregătire în domeniul

situațiilor de urgență pe anul 2023

30

22.03.2023

30.04.2023/772

Privind numire echipă implementare proiect ” Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Adășeni, jud. Botoșani”

 

31

03.04.2023

30.04.2023/772

Acordare tichete nou născuți pt. dna. Mihălăchiuță Ștefănica-Teodora

32

03.04.2023

30.04.2023/772

Acordare tichete nou născuți pt. dna. Ahergheligiței Alexandra

33

03.04.2023

30.04.2023/772

Acordare tichete nou născuți pt. dna. Beșliu Elena-Alexandra

34

03.04.2023

30.04.2023/772

Acordare pachete produse alimentare prin P.O.A.D.

35

05.04.2023

05.05.2023/984

Privind  numirea dirigintelui de șantier pentru proiectul cu denumirea

„Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Adășeni, județul Botoșani”

36

19.04.2023

05.05.2023/984

Acordare ajutor social Negru Maricel

37

19.04.2023

05.05.2023/984

Acordare ajutor social Drăsleucă Marcel

38

21.04.2023

05.05.2023/984

Privind stabilirea indemnizației lunare a domnului Drăsleucă Constantin, primar al Comunei Adășeni, începând cu data de 01.05.2023

39

21.04.2023

05.05.2023/984

Privind stabilirea indemnizației lunare a domnului Drăsleucă Dumitru, viceprimar al Comunei Adășeni, începând cu data de 01.05.2023

40

21.04.2023

05.05.2023/984

Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Adășeni

pentru data de 28.04.2023, ora 12

41

24.04.2023

05.05.2023/984

Încetare plată A.S.F. Tatarciuc Pavel

42

 

05.05.2023/984

Modificare cuantum A.S.F. Ahergheligiței Dumitrița

43

28.04.2023

05.05.2023/984

Stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului  Comunei Adășeni , Jud. Botoșani, care se aplică începând cu data de 01.04. 2023

44

28.04.2023

19.05.2023/1221

Acordarea indemnizației lunare numitului RUSU ILIE, persoană cu handicap grav, domiciliat în sat Zoițani, comuna Adășeni, jud. Botoșani, în baza Legii nr. 448/2006 republicată

45

08.05.2023

19.05.2023/1221

Acordarea indemnizației lunare numitei ILIE AURELIA, persoană cu handicap grav, domiciliat în sat Zoițani, comuna Adășeni, jud. Botoșani, în baza Legii nr. 448/2006 republicată

46

16.05.2023

19.05.2023/1221

Acordare plată A.S.F. Mitric Marian

47

17.05.2023

19.05.2023/1221

Suspendare ajutor social Drasleucă Marcel

48

17.05.2023

19.05.2023/1221

Acordare pachete produse alimentare POAD (18 pachete liste suplimentare)

49

18.05.2023

19.05.2023/1221

Acordare tichete nou-născuți pentru dna. Arsenie Monica-Andreea

50

18.05.2023

26.07.2023/1717

Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Adășeni pentru data de 26.05.2023, ora 13

51

19.06.2023

26.07.2023/1717

Stabilire drept A.S.F. Ailenie Cristina

52

19.06.2023

26.07.2023/1717

Modificare cuantum A.S.F. Mihălăchiuță Ștefănica-Teodora

53

21.06.2023

26.07.2023/1717

Desemnare consilier de etică, Ilie Meleștean

54

22.06.2023

26.07.2023/1717

Privind delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei domnului Meleștean Ilie,

funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Adășeni, județul Botoșani

55

12.07.2023

26.07.2023/1717

Privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice

56

14.07.2023

26.07.2023/1717

 

Privind aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea corupției și implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, la nivelul Primăriei Adășeni, județul Botoșani.

57

20.07.2023

26.07.2023/1717

Repunere în plată și modificare cuantum ASF Dîmbu Elena

58

20.07.2023

26.07.2023/1717

Suspendare ajutor social Andrii Romică

59

20.07.2023

26.07.2023/1717

Stabilire cuantum ajutor social Amihălăchioaie Petronela

60

20.07.2023

26.07.2023/1717

Neacordare ajutor social Iftimovici Viorica

61

21.07.2023

31.08.2023/2033

Convocare ședință ordinară Consiliul local al Comunei Adășeni

62

18.08.2023

31.08.2023/2033

Privind delegarea atribuțiilor conferite de lege Primarului,  către viceprimarul comunei Adășeni;

63

21.08.2023

31.08.2023/2033

Privind stabilirea dreptului alocației pentru susținerea familiei FERARU Mariana

64

21.08.2023

31.08.2023/2033

Privind încetarea dreptului de ajutor social pentru familia beneficiară a dnei SLAVNICU Viorica

65

30.08.2023

31.08.2023/2033

Cu privire la încetarea  contractului individual de muncă a dlui. Viorel AMATRICĂ – asistent personal

66

30.08.2023

25.09.2023/2411

Privind revocarea Autorizației de construcție nr. 2/22.05.2023

67

01.09.2023

25.09.2023/2411

Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție-temporar vacante-perioadă determinată-inspector de specialitate –asistența socială

68

20.09.2023

25.09.2023/2411

Privind reluarea plății de ajutor social pentru familia dlui. Andrii Romică

69

20.09.2023

25.09.2023/2411

Privind modificarea dreptului alocației pentru susținerea familiei doamnei Buduruță Gabriela

70

20.09.2023

25.09.2023/2411

Privind îcetarea dreptului alocației pentru susținerea familiei Dîmbu Mariana

71

21.09.2023

16.10.2023/2696

Convocare ședință ordinară consiliu local

72

29.09.2023

16.10.2023/2696

Acordare tichete pentru grădiniță

73

29.09.2023

16.10.2023/2696

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Corina Aherghelegiței , asistent personal al persoanei cu handicap grav

74

29.09.2023

16.10.2023/2696

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Irina Ailenei , asistent personal al persoanei cu handicap grav

75

29.09.2023

16.10.2023/2696

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Felicia-Ortansa Buleu , asistent personal al persoanei cu handicap grav

76

29.09.2023

16.10.2023/2696

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Ionela-Mihaela Cîșlariu , asistent personal al persoanei cu handicap grav

77

29.09.2023

16.10.2023/2696

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Geta Luncă , asistent personal al persoanei cu handicap grav

78

29.09.2023

16.10.2023/2696

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Lenuța-Lăcrămioara Luncă , asistent personal al persoanei cu handicap grav

79

29.09.2023

16.10.2023/2696

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Luminița Rusu , asistent personal al persoanei cu handicap grav

80

29.09.2023

16.10.2023/2696

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Crina-Ana Timofte , asistent personal al persoanei cu handicap grav

81

29.09.2023

16.10.2023/2696

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Valentina Ailoae , asistent personal al persoanei cu handicap grav

82

29.09.2023

16.10.2023/2696

Cu privire la încetarea prin demisie a contractului individual de muncă a dlui Samir-Costel Ciupu , muncitor calificat

83

29.09.2023

16.10.2023/2696

Stabilire salariu de bază lunar pentru domnul, Maricel Mitric

84

29.09.2023

16.10.2023/2696

Cu privire la încetarea prin demisie a contractului individual de muncă a dlui. Vasile CÎȘLARU, din funcția de referent impozite și taxe locale

85

29.09.2023

16.10.2023/2696

Cu privire la încadrarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a domnului Iulian-Ciprian DRĂSLEUCĂ, pe funcția de referent de specialitate asistență socială

86

29.09.2023

16.10.2023/2696

Privind delegarea de atribuții specifice în activitatea de casierie , domnului Relu RUSU, referent în cadrul Compartimentului achiziții publice

87

09.10.2023

16.10.2023/2696

Cu privire la prelungirea contractului individual de muncă  a  doamnei Lenuța-Lăcrămioara LUNCĂ , pe funcția de asistent personal al minorului cu handicap grav Ilinca-Roxana LUNCĂ

88

10.10.2023

02.11.2023/3045

Privind constituirea comisiei de inventariere anuală a patrimoniului public și privat al comunei

Adășeni, judetul Botoșani.

89

10.10.2023

02.11.2023/3045

Convocare ședință ordinară consiliu local

90

17.10.2023

02.11.2023/3045

Privind menținerea în funcția publică de execuție pe o perioadă de un an, peste vârsta standard de pensionare , a domnului Relu RUSU

91

23.10.2023

02.11.2023/3045

Privind modificarea dreptului alocației pentru susținerea familiei doamnei Arsenie Monica-Andrea

92

25.10.2023

02.11.2023/3045

Cu privire la încadrarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a  doamnei Cristina AILENIE , pe funcția de asistent personal al minorului cu handicap grav George-Cornel AILENIE