Registrul pentru evidenta dispozitiilor primarului

1

06.01.2023

25.01.2023/160

Închiderea exercițiului bugetar al Secțiunii de Dezvoltare pe anul 2022

 

2

09.01.2023

25.01.2023/160

 Acordarea unor pachete cu produse alimentare derulate prin P.O.A.D.-lista suplimentară cf. art. 3, alin. 1, lit. c OUG 84/2020 persoane vulnerabile, dizabilități.

 

3

09.01.2023

25.01.2023/160

Recuperarea sumelor încasate necuvenit la ajutor pentru încălzirea locuinței, în cuantum  de 4160 lei.

4

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Corina Aherghelegiței , asistent personal al persoanei cu handicap grav

5

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Irina Ailenei , asistent personal al persoanei cu handicap grav

6

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru domnul Viorel Amatrică , asistent personal al persoanei cu handicap grav

7

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Felicia-Ortansa Buleu , asistent personal al persoanei cu handicap grav

8

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Ionela-Mihaela Cîșlariu , asistent personal al persoanei cu handicap grav

9

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Geta Luncă , asistent personal al persoanei cu handicap grav

10

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Lenuța-Lăcrămioara Luncă , asistent personal al persoanei cu handicap grav

11

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Luminița Rusu , asistent personal al persoanei cu handicap grav

12

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Crina-Ana Timofte , asistent personal al persoanei cu handicap grav

13

16.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire salariu de bază lunar pentru doamna Valentina Ailoae , asistent personal al persoanei cu handicap grav

14

17.01.2023

25.01.2023/160

Încetare drept de ajutor social pentru domnul Gabriel Buliga.

15

17.01.2023

25.01.2023/160

Încetare drept de ajutor social pentru domnul Maricel Negru

16

17.01.2023

25.01.2023/160

Încetare drept de ajutor social pentru domnul Emil Mitric

17

17.01.2023

25.01.2023/160

Stabilire drept alocație pentru susținerea familiei domnului Florin Beșliu

18

18.01.2023

25.01.2023/160

Constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Adășeni, județul Botoșani

19

19.01.2023

17.02.2023/346

Convocare ședință ordinară Consiliu local

20

19.01.2023

17.02.2023/346

Stabilire drept de ajutor social pentru dl. Valentin Negru

21

19.01.2023

17.02.2023/346

Aprobare ajutor căldură sezon rece 2022-2023 pt. 5 dosare

22

19.01.2023

17.02.2023/346

Aprobare tichete sociale pt. grădiniță , 71 buc., an școlar 2022-2023

23

14.01.2023

14.03.2023/537

Privind menținerea în funcția publică de execuție pe o perioadă de un an, peste vârsta standard de pensionare , a domnului Neculai IURCU

24

17.02.2023

14.03.2023/537

Privind stabilirea dreptului alocației pentru susținerea familiei doamnei Aherghelegiței Claudia-Miruna

25

17.02.2023

14.03.2023/537

Privind stabilirea dreptului alocației pentru susținerea familiei domnului Ursu Ilie-Ioan

26

17.02.2023

14.03.2023/537

Convocare ședință Consiliu local

27

10.03.2023

14.03.2023/537

Privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al

Primarului Comunei Adășeni

 

28

20.03.2023

30.04.2023/772

Stabilire drept alocație susținere familie dl. Aherghelegiță Ilie-Cătălin

29

22.03.2023

30.04.2023/772

Aprobarea Planului de pregătire în domeniul

situațiilor de urgență pe anul 2023

30

22.03.2023

30.04.2023/772

Privind numire echipă implementare proiect ” Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Adășeni, jud. Botoșani”

 

31

03.04.2023

30.04.2023/772

Acordare tichete nou născuți pt. dna. Mihălăchiuță Ștefănica-Teodora

32

03.04.2023

30.04.2023/772

Acordare tichete nou născuți pt. dna. Ahergheligiței Alexandra

33

03.04.2023

30.04.2023/772

Acordare tichete nou născuți pt. dna. Beșliu Elena-Alexandra

34

03.04.2023

30.04.2023/772

Acordare pachete produse alimentare prin P.O.A.D.

35

05.04.2023

 

Privind  numirea dirigintelui de șantier pentru proiectul cu denumirea

„Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Adășeni, județul Botoșani”

36

19.04.2023

 

Acordare ajutor social Negru Maricel

37

19.04.2023

 

Acordare ajutor social Drăsleucă Marcel

38

21.04.2023

 

Privind stabilirea indemnizației lunare a domnului Drăsleucă Constantin, primar al Comunei Adășeni, începând cu data de 01.05.2023

39

21.04.2023

 

Privind stabilirea indemnizației lunare a domnului Drăsleucă Dumitru, viceprimar al Comunei Adășeni, începând cu data de 01.05.2023

40

21.04.2023

 

Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Adășeni

pentru data de 28.04.2023, ora 12

41

24.04.2023

 

Încetare plată A.S.F. Tatarciuc Pavel

42

 

 

Modificare cuantum A.S.F. Ahergheligiței Dumitrița

43

28.04.2023

 

Stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului  Comunei Adășeni , Jud. Botoșani, care se aplică începând cu data de 01.04. 2023

44

28.04.2023

 

Acordarea indemnizației lunare numitului RUSU ILIE, persoană cu handicap grav, domiciliat în sat Zoițani, comuna Adășeni, jud. Botoșani, în baza Legii nr. 448/2006 republicată

45

08.05.2023

 

Acordarea indemnizației lunare numitei ILIE AURELIA, persoană cu handicap grav, domiciliat în sat Zoițani, comuna Adășeni, jud. Botoșani, în baza Legii nr. 448/2006 republicată

46

16.05.2023

 

Acordare plată A.S.F. Mitric Marian

47

17.05.2023

 

Suspendare ajutor social Drasleucă Marcel

48

17.05.2023

 

Acordare pachete produse alimentare POAD (18 pachete liste suplimentare)

49

18.05.2023

 

Acordare tichete nou-născuți pentru dna. Arsenie Monica-Andreea