Noutăţi, Evenimente din Adaşeni


  LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale*) - Republicare (la data 05-Jul-2007 )Inapoi  
14 Martie 2013 
Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în comune, orașe și municipii sunt consiliile locale, comunale, orășenești și municipale, ca autorități deliberative, și primarii, ca autorități executive. Consiliile locale și primarii se aleg în condițiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Consiliile locale și primarii funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice din comune, orașe și municipii, în condițiile legii.