Raport Anual de Activitate


AnNume Fisier
2023 Raport anual privind accesul la informațiile de interes public pentru anul 2022
2023 Hotărâre privind aprobarea Raportului privind starea economică , socială și de mediu a comunei Adășeni , județul Botoșani pentru anul 2022
2022 Raport evaluare implementare Legea 52/2003