Hotărâri ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 101
1
2
3
4
5
6
Inainte
AnNrFisierData
2023 1 Hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Adășeni pe anul 2022 20.02.2023
2023 2 Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2023 20.02.2023
2023 3 Hotărâre privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 20.02.2023
2023 4 Hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2022 sem. II angajați ai Primăriei comunei Adășeni, jud. Botoșani 20.02.2023
2023 5 Hotărâre privind aprobarea proiectului organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Adășeni, pentru anul școlar 2023-2024 20.02.2023
2023 7 Hotărâre privind privind aprobarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici și utilizatorii noncasnici din UAT Adășeni pe anul 2023 20.02.2023
2023 8 Hotărâre privind acordarea unor facilități personalului angajat în cadrul U.A.T. Comuna Adășeni 20.03.2023
2023 9 Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul Comunei Adășeni, pentru anul 2023 20.03.2023
2023 10 Hotărâre privind aprobarea proiectului Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul comunei Adășeni,Județul Botoșani, care nu se supun înmatriculării 20.03.2023
2023 11 Hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale nr. 1 Adășeni – Jud Botoșani” in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA 15 – EDUCAȚIE – Apel de finanțare – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 20.03.2023
2023 12 Hotărâre privind aprobarea Raportului privind starea economică , socială și de mediu a comunei Adășeni , județul Botoșani pentru anul 2022 23.05.2023
2023 13 Hotărâre privind indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024 23.05.2023
2023 14 Hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în comuna Adășeni, județul Botoșani 23.05.2023
2023 15 Hotărâre privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni proprietatea comunei Adășeni 23.05.2023
2023 16 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Adășeni , care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2023, în conformitate cu Legea nr.153/2017, precum și a indemnizației lunare, de care beneficiază membrii Consiliului Local al Comunei Adășeni 23.05.2023
2023 17 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Adășeni pe anul 2023 23.05.2023
2023 18 Hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea amenajării a unui adăpost pentru câinii fără stăpân de pe raza comunei Adășeni, județul Botoșani 23.05.2023
2023 20 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Adășeni, compartimentele și serviciile publice din subordinea Consiliului local Adășeni , pentru anul 2023 22.06.2023
2023 21 Hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare și delegarea de către UAT Comuna Adășeni - Consiliul Local al Comunei Adășeni către UAT Județul Botoșani – Consiliul Județean Botoșani, a dreptului de depunere a aplicației de finanțare pentru proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din Județul Botoșani, prin achiziționarea de microbuze școlare ”verzi”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15 Educație 22.06.2023
2023 22 Hotărâre privind menținerea, asocierea și participarea UAT Comuna Adășeni în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Valea Bașeului de Sus” în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală cu finanțare prin PS 2023-2027 24.08.2023
1
2
3
4
5
6
Inainte